KASZTANKOWE PRZEDSZKOLE

Przedszkole nr 36 w Dąbrowie Górniczej

Wizja przedszkola

Przedszkole zapewnia każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie, bezpieczny, radosny i wszechstronny rozwój.

Stwarza możliwości takiego rozwoju aby każdy w przyszłości mógł odnaleźć swoje miejsce w rodzinie europejskich narodów a jednocześnie daje podstawy bycia dumnym z tego, że jest się Polakiem.

Przedszkole umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, stwarza sposobność nauki języków obcych oraz udziału w zajęciach rozwijających talenty i zainteresowania.

Umożliwia  także rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki oraz wspomaga ich w roli wychowawczej.

Misja przedszkola

"Lata dziecięce są górami,
z których rzeka bierze swój poczatek, rozpęd i kierunek"
Janusz Korczak

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim wychowankom. Każde dziecko jest traktowane indywidualne i podmiotowo.

Dokładamy starań aby czuło się ono kochane, akceptowane i szczęśliwe a także przygotowane do przeżywania sukcesu, ale  i do radzenia sobie z porażkami.  Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych.

Zadania priorytetowe:              
-integrowanie oddziaływań wychowawczych: dom - przedszkole - środowisko; 
-stymulowanie i wspieranie indywidualności dziecka; 
-przygotowanie dzieci do podjęcia z sukcesem obowiązków szkolnych; 
-rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci;
-promowanie zdrowego stylu zycia;
-kształtowanie u dzieci wrażliwości ekologicznej;
-kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa.

 

 

Copyright © 2011. Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Przedszkole nr 36 w Dąbrowie Górniczej