KASZTANKOWE PRZEDSZKOLE

Przedszkole nr 36 w Dąbrowie Górniczej

Personel

Dyrektorem przedszkola jest mgr Renata Rogowska, nauczyciel dyplomowany 
z 32 letnim stażem pracy pedagogicznej. Wicedyrektorem jest mgr Krystyna Pazurkiewicz, nauczyciel dyplomowany z 34 letnim stażem pracy pedagogicznej.

Przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowaną, innowacyjną kadrę pedagogiczną. Przedszkole zatrudnia 15 nauczycieli z wyksztłceniem pedagogicznym magisterskim.  Wśród nauczycielek 6 - posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 3 - stopień nauczyciela mianowanego, 3 nauczycielki posiadają stopień nauczyciela kontraktowego, 3 nauczycielki są stażystkami.

W przedszkolu pracuje odpowiedzialny i wykształcony personel administracji i obsługi.

 

 

Copyright © 2011. Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Przedszkole nr 36 w Dąbrowie Górniczej