KASZTANKOWE PRZEDSZKOLE

Przedszkole nr 36 w Dąbrowie Górniczej

Rekrutacja 2019/2020

INFORMUJEMY RODZICÓW DZIECI UCZESZCZAJĄCYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA O SKŁADANIU DEKLARACJI O KONTYNUACJI  WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.
DEKLARACJE MOŻNA POBRAĆ I  ODDAĆ WYPEŁNIONE
U WYCHOWACÓW GRUP DO 1 MARCA 2019r.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W NABORZE PO RAZ PIERWSZY
Rekrutacja zostanie przeprowadzona od 11.03.2019r. do 22.03.2019r. poprzez system elektroniczny umieszczony pod adresem www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl

Informujemy Rodziców, że na portalu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały umieszczone infromacje dotyczące:
- kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych określonych Uchwałą Nr XXV/547/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29.03.2017 r.
- terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2019/2020 ustalonego Zarządzeniem nr 147.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 31.01.2019 r.

ZASADY REKRUTACJI:pdf icon 

 

 

 

Copyright © 2011. Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Przedszkole nr 36 w Dąbrowie Górniczej