KASZTANKOWE PRZEDSZKOLE

Przedszkole nr 36 w Dąbrowie Górniczej

Opłaty

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU OD STYCZNIA 2017R.
MOŻLIWA BĘDZIE TYLKO W FORMIE PRZELEWU NA DWA RÓŻNE KONTA.
Dokładny opis podano poniżej.

Podstawy prawne:
Zarządzenie nr 5/2014 Dyrektora Przedszkola nr 36 w Dąbrowie Górniczej w sprawie ustalenia warunków oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu nr 36.
Uchwała Nr XXIV/539/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza.
Art. 106 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).

Przedszkole nr 36 zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
od godz. 8.00 do godz. 13.00.
Za każdą godzinę 
pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas między 8.00 a 13.00  odpłatność wynosi 1,00zł. 
(Opłata ta jest pobierana do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.)
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata ulega pomniejszeniu.
Koszty surowców:

śniadania      -   1,40zł
obiadu          -    3,00zł
podwieczorku - 1,10zł
Opłaty za korzystanie z wyżywienia i usługi wnosi się z góry, w okresach miesięcznych
do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
Opłaty można uiścić na konta przedszkolne po otrzymaniu informacji o płatności od intendenta.


PROSIMY O WŁAŚCIWE OPISYWANIE PRZELEWÓW 

KONTO ZA POBYT: 84 1560 0013 2557 1237 6885 0001

opis przelewu: POBYT IMIĘ i NAZWISKO dziecka (np.Jaś Kowalski)
KWOTA (np.20,00zł) + ODSETKI (np.0,10zł)  (Wpłata 20,10zł) 


KONTO ZA ŻYWIENIE: 73 1560 0013 2557 1237 6885 0005

opis przelewu: ŻYWIENIE IMIĘ i NAZWISKO dziecka (np.Jaś Kowalski) 
KWOTA
 
(np.10,00zł)  + ODSETKI  (np.0,10zł) 
(Wpłata 10,10zł)

 

 

Copyright © 2011. Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Przedszkole nr 36 w Dąbrowie Górniczej